Resurs UTB

Czym jest resurs? Resurs jest projektowanym bezpiecznym okresem użytkowania urządzeń transportu bliskiego, który jest określony liczbą cykli pracy w przypadku konstrukcji stalowych, a także liczbą…

Read More