Kwalifikacja wstępna

KWALIFIKACJA WSTĘPNA , PRZYSPIESZONA, UZUPEŁNIAJĄCA 

•Kwalifikacja wstępna na kategorie C, C1, C+E, C1+E  lub D, D1, D+E, D1+E – 280 godzin
18 lat w przypadku kat. C i C+E
21 lat w przypadku kat. D i D+E

•Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na kategorie C, C1, C+E, C1+E lub  D, D1, D+E, D1+E – 140 godzin
21 lat w przypadku kat. C i C+E
23 lata w przypadku kat. D i D+E

•Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorie C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E – 70 godzin
dla osób, które mają ukończoną już jedną kwalifikację wstępną
21 lat w przypadku kat. D i D+E

•Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorie C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E – 35 godzin
dla osób, które mają ukończoną już jedną kwalifikację wstępną przyśpieszoną
21 lat, jeśli chcą ją zrobić dla kategorii C i C+E
23 lata, jeśli chcą ją zrobić dla kategorii D i D+E
 
EGZAMIN Z KWALIFIKACJI:


Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:
– test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,
– test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym, oraz
5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.