ADR

Głównym celem szkolenia kierowców jest zapoznanie ich z zagrożeniami stwarzanymi występującymi podczas przewozu, zapoznać kierowcę z jego obowiązkami (oznakowanie jednostki transportowej, jakie informacje powinien zawierać list przewozowy), uczestnictwo w ruchu drogowym itp.

Wyróżnia się następujące rodzaje szkoleń:

Szkolenie podstawowe – upoważnia do przewozu wszystkich klas towarów niebezpiecznych (z wyjątkiem klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe oraz klasy 7 – materiały promieniotwórcze).

  • Takie szkolenie upoważnia do przewozu w sztukach przesyłki (pudła, bębny, duże pojemniki, DPPL’e), luzem oraz zamontowanych cystern o pojemności DO 1000 LITRÓW lub kontenerów-cystern o pojemności DO 3000 LITRÓW.
  • Do odbycia takiego szkolenia wymagane jest prawo jazdy kat.B oraz min. 21 lat, trwa 24 godziny lekcyjne (3 dni). Posiadając szkolenie podstawowe można przewozić towary w każdym rodzaju pojazdu.

Szkolenie specjalistyczne  w zakresie przewozu w cysternach – następuje po szkoleniu podstawowym, upoważnia do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach stałych /odejmowalnych o pojemności powyżej 1000 litrów, pojazdach-bateriach o pojemności powyżej 1000 litrów, kontenerach-cysternach i cysternach odejmowalnych o pojemności powyżej jednostkowej 3000 litrów.

  • Takie szkolenie nie upoważnia do przewozu klasy 1 i 7. Najprościej mówiąc wszystkie cysterny drogowe dowożące paliwo na stacje benzynowe
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (dwa dni) wymagane jest szkolenie podstawowe lub kurs ciągły – szkolenie podstawowe+specjalistyczne.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) – dotyczy kierowców przewożących materiały tej klasy. Wymagane minimum szkolenie podstawowe, lub kurs ciągły – szkolenie podstawowe + specjalistyczne, kurs trwa jeden dzień.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów klasy 7 (materiały promieniotwórcze) – dotyczy kierowców przewożących materiały tej klasy. Wymagane minimum szkolenie podstawowe, lub kurs ciągły – szkolenie podstawowe + specjalistyczne, kurs trwa jeden dzień.
 

Kursy organizowane są w formie kursu początkowego (dla osób nie posiadających zaświadczenia ADR) oraz kursu doskonalącego (dla  osób posiadających zaświadczenie ADR). Kursy początkowe i doskonalące przeprowadzane są w tym samym terminie. Zaświadczenie ADR ważne jest 5 lat (uprawnienia specjalistyczne ważne są tak długo jak kurs początkowy, czyli wraz z upływem daty ważności kursu podstawowego przepadają uprawnienia specjalistyczne).

EGZAMIN

              – szkolenie podstawowe 30 pytań, 20 zalicza, czas 60 minut,

               – szkolenie specjalistyczne cysterny 18 pytań, 12 zalicza, czas 40 minut,

               – szkolenie specjalistyczne klasa 1 i 7 – 15 pytań, 10 zalicza, czas 30 minut.