Podesty

Podesty ruchome to urządzenia dźwignicowe używane do podnoszenia osób, materiałów i narzędzi na odpowiednią wysokość w celu wykonania określonych prac, np: montażowych, remontowych lub innych.

Po ukończonym kursie uczestnik nabywa uprawnienia do zawodu operator podestów ruchomych niezależnie od typu urządzenia.

Egzamin państwowy zdawany jest przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego i składa się z dwóch części:
I część teoretyczna przeprowadzana w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru)
II część praktyczna

Wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne operator otrzymuje na okres 5 lat