Ppoż

Celem szkolenia PPOŻ jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy pracowników oraz pracodawcy, z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka które się z nimi wiąże. Szkolenia PPOŻ pomagają wykształcić prawidłowe wzorce działania, uczą jak się zachować w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu pracowników. Prawidłowo przeprowadzone szkolenie przekłada się także w sposób pozytywny na życie codzienne kursantów, są oni bardziej świadomi i pewniejsi swoich umiejętności, chętniej reagują na wypadki losowe, lepiej znają zasady Pierwszej Pomocy.

Na życzenie możemy przeprowadzić szkolenie praktyczne w skład którego wchodzi pokaz użycia gaśnicy i praktyczne użycie gaśnicy przez pracowników.