Pierwsza pomoc

Organizujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy oraz innych pracowników zakładu pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3, każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku i obsługę apteczki. Rozporządzenie MPiPS w § 44 sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mówi o konieczności wyznaczenia osób, które zostaną przeszkolone i obligowane do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku w zakładzie pracy. W każdym zakładzie pracy powinna zostać wyznaczona do tego celu przynajmniej jedna osoba na zmianę.

Kursy pierwszej pomocy przedlekarskiej są prowadzone przez aktywnych ratowników medycznych, którzy na co dzień pracują w Państwowym Ratownictwie Medycznym ratując życie w karetce pogotowia. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej odbywają się w siedzibie naszej firmy lub u klienta. Jeśli szkolenie ma odbyć się u Państwa ratownik przyjeżdża wraz z niezbędnym sprzętem szkoleniowym – fantomami, AED, apteczką.