Hakowy

Kurs hakowego pozwala zaznajomić się ze specyfiką zawiesi, dzięki czemu hakowy potrafi dokonać przeglądu sprzętu oraz używać go we właściwy sposób. Kursant poznaje również zasady BHP oraz różnego typu dokumentacje niezbędne do prawidłowego wykonania pracy. Umiejętność odczytywania tabeli oraz instrukcji pozwala nie tylko poprawnie przygotować urządzenia, ale przede wszystkim minimalizuje ryzyko wypadku przy pracy. Wiedza nabyta podczas kursu pozwala obsługiwać taki sprzęt jak wciągniki, suwnice, wyciągarki oraz różnego rodzaju żurawie. Do zadań hakowego należy zawieszanie i odczepianie ładunku, przekazuje sygnał do operatora dźwignicy. Ponadto precyzyjnie określa masę oraz położenie środka ciężkości ładunku, a także sposób uwolnienia, układa plan pracy, dobiera odpowiedni rodzaj zawiesi, przygotowuje linki kierunkowe oraz miejsce rozładunku. Koordynacja przemieszczania się ładunku wymaga precyzji, opanowania oraz umiejętności podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.