Psychotechnika

Nasza pracownia psychotechniczna świadczy kompleksowe usługi w obszarze badań psychologicznych z zakresu medycyny pracy, psychologii transportu oraz innych specjalnych obszarów badań psychologicznych.

Badania psychologiczne kierowców (wstępne i okresowe)

 • badania kandydatów i kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E
 • badania kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E) oraz kierowców taksówek
 • badania osób podwyższających posiadaną kategorię prawa jazdy
 • badania instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy
 • Badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów jazdy
 • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • badania kierowców pojazdów kategorii B używanych w celach służbowych, np. przedstawiciele handlowi
 • badania osób ubiegających się o uprawnienia na przewóz rzeczy i osób
 • badania osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem lub kierujących tramwajem
 • Badania osób kierujących oraz kandydatów na kierowanie statkiem żeglugi

Badania psychologiczne kierowców skierowanych przez Starostę/ policję z powodu:

 • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • przekroczenia liczby 24 punktów karnych
 • spowodowania wypadku drogowego
 • popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym
 • starających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami

Badania operatorów 

Badania psychologiczne w zakresie medycyny pracy są przeznaczone dla osób pracujących na stanowisku operatora maszyn inżynieryjno-budowlanych, w tym:

 • operatorów wózków widłowych
 • operatorów wózków paletowych
 • operatorów wózków podnośnikowych
 • operatorów sprzętu drogowego
 • operatorów ciężkich maszyn budowlanych m.in. koparek, ładowarek, spychaczy, walców drogowych, operatorów suwnic, operatorów żurawi, operatorów dźwigów oraz podestów ruchomych.

Badania wysokościowe

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia* jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Jednocześnie jako czynniki szkodliwe lub uciążliwe uznaje się**:

– pracę na wysokości do 3m

– pracę na wysokości powyżej 3m

*§ 105. 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.D. U. Nr 129 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
**Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332.

Badania pracowników ochrony fizycznej

 • badania psychologiczne dla licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej 
 • badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego