BHP

Świadczymy usługi:

  • szkolenia wstępne BHP
  • szkolenia okresowe BHP
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
  • sporządzenie protokołu powypadkowego, postępowanie powypadkowe
  • przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • sporządzenie karty wypadku w drodze do/z pracy
  • sporządzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót – IBWR
  • sporządzenie instrukcji BHP
  • doradztwo BHP